Environmental and security aspects wastewater treatment stations of food industry in Ukraine

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Semenova, Olena
Suleyko, Tetiana
Siryk, Alina
Evtushenko, Olga

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The aim of this article was to determine the optimal parameters of wastewater treatment and to eliminate the certain deficiencies of aerobic fermentation. It was established that continuous fermentation mode of wastewater flows is the most effective to get the additional source of energy - biogas. Investigated ways of intensification of the aerobic fermentation stage can increase the productivity of an aeration tank in the wastewater treatment, reducing respectively the environmental load in the region where a food industry enterprise is situated. Метою даної статті було визначення оптимальних параметрів очищення стічних вод та усунення певних недоліків аеробного бродіння. Встановлено, що безперервний режим бродіння потоків стічних вод є найбільш ефективним для отримання додаткового джерела енергії – біогазу. Досліджені шляхи інтенсифікації стадії аеробного бродіння дозволяють підвищити продуктивність аеротенка при очищенні стічних вод, відповідно знижуючи навантаження на навколишнє середовище в регіоні, де знаходиться підприємство харчової промисловості.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, кафедра біотехнології і мікробіології, activated sludge, wastewater treatment, food industry enterprises, aerotank, aerobiotic fermentation, safety, aктивний мул, очищення стічних вод, підприємства харчової промисловості, аеротенк, аеробіотичне бродіння, безпека

Бібліографічний опис

Environmental and security aspects wastewater treatment stations of food industry in Ukraine / O. Semenova, T. Suleyko, A. Siryс, O. Yevtushenko // Journal of Hygienic Engineering and Design – 2022. – Volume 38. – P. 40-45

Зібрання