Investigation of the effectiveness of air pasteurization of sausage products using active packing elements

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The aim of the researches was to determine the effectiveness of repeated pasteurization using an air absorbent. The effectiveness of repeated pasteurization is studied at an air absorbent for prolonging the storage life of sausage products. Pasteurization was realized at temperature 85–90 °С during 15–20 minutes. The obtained results of the stability of quality indices of sausage products in storage terms up to 94 days corresponded to standard values for this product type. According to organoleptic parameters, products correspond to requirements of normative documents and have high quality indices during the indicated storage term. At the end of the storage term the deviation of the quality index of organoleptic parameters by the five-point scale was no more 0,09 units for pasteurized products with an air absorbent. The decrease of the index of the average point mark for pasteurized products without an air absorbent was 0,17 units. It proves the high stability of the quality of sausage products at the storage process. The conducted analysis as to the change of the water activity index in storage terms for pasteurized wieners with an air absorbent proves that its use doesn’t essentially influence awvalue. This effect is proved by the microbiological and organoleptic stability of sausage products at storage. Метою досліджень було визначення ефективності повторної пастеризації з використанням повітряного абсорбенту. Ефективність повторної пастеризації вивчається на повітряному абсорбенті для продовження терміну зберігання ковбасних виробів. Пастеризацію здійснювали при температурі 85–90 ° С протягом 15–20 хвилин. Отримані результати стабільності показників якості ковбасних виробів у термінах зберігання до 94 днів відповідали стандартним значенням для даного виду продукції. За органолептичними показниками продукція відповідає вимогам нормативних документів і має високі показники якості протягом зазначеного терміну зберігання. Наприкінці терміну зберігання відхилення показника якості органолептичних параметрів за п'ятибальною шкалою становило не більше 0,09 одиниць для пастеризованих продуктів з повітряним абсорбентом. Зниження індексу середньої точки для пастеризованих продуктів без поглинання повітря склало 0,17 одиниць. Це доводить високу стабільність якості ковбасних виробів при зберіганні. Проведений аналіз зміни показника водної активності в умовах зберігання пастеризованих сардельок за допомогою повітряного абсорбенту доводить, що його застосування суттєво не впливає навартість. Цей ефект підтверджується мікробіологічною і органолептичною стабільністю ковбасних виробів при зберіганні.

Опис

Ключові слова

кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, water activity, boiled sausage products, air absorbent, repeated pasteurization, активність води, абсорбент повітря, варені ковбасні вироби, повторна пастеризація

Бібліографічний опис

Investigation of the effectiveness of air pasteurization of sausage products using active packing elements / V. Pasichnyi, A. Ukrainets, O. Khrapachov, A. Marynin, R. Svyatnenko, O. Moroz // Eureka: Life Sciences. – 2018. – № 6. – P. 26–32.

Зібрання