Використання мультимедійних технологій при викладанні спеціальних дисциплін

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даній роботі представлені можливі варіанти створення інтегрованих додатків активного викладання студентам спеціальних дисциплін. Матеріал являє собою концептуальний путівник до створення електронних додатків навчання на базі сучасного психолого-педагогічного підґрунтя. This paper presents options for building integrated additions active presentation to students of special disciplines. The material is a conceptual guide for the development of electronic learning based on additions of contemporary psychological and pedagogical direction.

Опис

Ключові слова

когнітивне сприйняття, параметри аудиторії, когнітивні потреби, самовдосконалення, мультимедіа, cognitive perception, audience parameters, cognitive needs, self-help, multimedia, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Іващук, В. В. Використання мультимедійних технологій при викладанні спеціальних дисциплін / В. В. Іващук , Н. М. Луцька, А. П. Ладанюк // Зб. наук. праць кіровоградського національного технічного университету : Техника в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. – 2008. – Вип. 21 – С. 60-64.

Зібрання