Роль викладача у студентському самовизначенні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянута доцільність сприяння виховної роботи викладача у забезпеченні вибору студента для його подальшої реалізації як кваліфікованого спеціаліста, напротивагу сучасним засобам навчання — мультимедійним, віртуальним. Consider the appropriateness of promoting the educational work of the teacher in providing student choice for its further implementation as a skilled worker, as opposed to modern means of training - multimedia, virtual. Determine the purpose of this work.

Опис

Ключові слова

викладач, teacher, студент, student, навчання, education, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Литвиненко, О. А. Роль викладача у студентському самовизначенні / О. А. Литвиненко, О. І. Некоз, Є. В. Штефан // Виховна робота у вищих навчальних закладах – невід'ємна складова підготовки висококваліфікованих фахівців: традиції та новаторство : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. Спеціальний випуск, 21 листопада 2013 року. – Київ, НУХТ, 2013. – С. 85.

Зібрання