Оподаткування страхувальників – юридичних осіб в контексті новацій Податкового кодексу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено зв’язки між страховими преміями, страховими відшкодуваннями та оподаткуванням страхувальників-юридичних осіб в контексті новацій Податкового кодексу України. Виявлено як позитивні, так і негативні ефекти страхування і пов’язаного з ним оподаткування страхувальників-юридичних осіб. Висвітлено проблеми мінімізації податкових зобов'язань через страхові компанії. Copulas are set between insurance bonuses, insurance compensations and taxation of страхувальників-юридичних persons, in the context of innovations of the Internal revenue code of Ukraine. Found out both positive and negative, effects of insurance and taxation of страхувальників-юридичних persons related to him. The problems of minimization of tax obligations are reflected through insurance companies.

Опис

Ключові слова

страхові премії, страхове відшкодування, оподаткування страхувальників, платники податків, кафедра фінансів, insurance bonuses, insurance compensation, taxation of insure, taxpayers

Бібліографічний опис

Шірінян, Л. В. Оподаткування страхувальників – юридичних осіб в контексті новацій Податкового кодексу / Л. В. Шірінян // Економіка розвитку. – 2013. – № 1 (65). – С. 67-73.

Зібрання