Автоматизоване управління електроспоживанням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті представлені результати дослідження процесу керування електроспоживанням промислового підприємства на основі методів системного аналізу з метою підвищення ефективності використання електроресурсів шляхом розробки схем, методів і алгоритмів керування електроспоживанням. Запропоновані структурні схеми, методи і алгоритми управління електроспоживанням промислового підприємства (ПП) з використанням споживачів регуляторів (СР).

Опис

Ключові слова

електроенергія, electricity, керування, management, електроспоживання, power consumption, алгоритм, algorithm, штучна нейронна мережа, artificial neural network, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Балюта, С. М. Автоматизоване управління електроспоживанням / С. М. Балюта, В. Д. Йовбак, Л. О. Копилова // Цукор України. – 2018. – № 5-6. – С. 13–21.

Зібрання