Використання оптимізаційних методів планування авіаперевезень в критичних ситуаціях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі пропонується в ситуаціях, які можна віднести до розряду критичних, для оптимізації пасажиропотоків використовувати модель транспортної задачі. Розглянуто дві електронні версії розв'язання задачі з мінімізації транспортних витрат та мінімізації часу авіаційних перевезень. In work it is offered in situations which can be carried to the category critical, for optimisation of volumes of passenger traffic to use model of a transport task. Two electronic versions of the decision of a problem on minimisation of transport expenses and minimisation of time of air transportation are considered.

Опис

Ключові слова

масові події, авіаперевезення, транспортна задача, кафедра туристичного та готельного бізнесу, mass events, air transportation, transport task

Бібліографічний опис

Івченко, Л. О. Використання оптимізаційних методів планування авіаперевезень в критичних ситуаціях / Л. О. Івченко// Вісник ДІТБ. – 2011. - №15. - С. 298-304.

Зібрання