Методологічні засади термодинамічного аналізу теплообмінних систем цукрового виробництва. Частина 2

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті узагальнено та розвинуто результати сучасних наукових досліджень із термодинамічного аналізу теплообмінних процесів та систем. In the article the results of world scientific researches from the thermodynamics analysis of heat-exchange processes and systems are generalized and developed.

Опис

Ключові слова

ексергія теплоти, exergy of warmth, термодинаміка, теплообмін, процес, ентропія, thermodynamics, heat exchange, process, entropy, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Методологічні засади термодинамічного аналізу теплообмінних систем цукрового виробництва. Частина 2 / С. М. Самійленко, С. М. Василенко, О. Ф. Буляндра, К. О. Штангеєв, В. В. Шутюк // Наукові праці НУХТ, 2012. - № 45. - С. 43-52.

Зібрання