Концепція стратегічного розвитку сільського (зеленого) туризму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті запропоновано концептуальний підхід до розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні, представлений у вигляді цілісної концепції стратегічного розвитку сільського (зеленого) туризму, який визначає не лише мету, завдання, предмет, а і суб’єкти, проблеми стратегічного розвитку, індикатори успішності реалізації концепції та дозволяє більш повно враховувати потреби споживачів (туристів) за основними послугами сільського (зеленого) туризму та розвивати сільський (зелений) туризм в Україні відповідно до державних і світових вимог. In the article conceptual approach is offered to development of rural (green) tourism in Ukraine, represented as integral conception of strategic development of rural (green) tourism, which determines a purpose, task, object not only, but also subjects, problems of strategic development, indicators of progress of realization of conception and a chart is represented co-operations of constituents of rural (green) tourism, rights and duties basic subjects of rural (green) tourism, comparative description of rural (green) farmstead with a wayside motel, requirements, to the internals of rural (green) farmsteads by the program of ecological certification «Green Farmstead», normatively-legal base of development of rural green tourism in Ukraine and conception of strategic development of rural (green) tourism in Ukraine, that allows more fully to take into account a consumer need (tourists) after basic services of rural (green) tourism and to develop rural (green) tourism in Ukraine in accordance with the state and world requirements.

Опис

Ключові слова

сільський (зелений) туризм, rural (green) tourism, концепція стратегічного розвитку сільського (зеленого) туризму, conception of strategic development of rural (green) tourism, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Дарчук, В. Г. Концепція стратегічного розвитку сільського (зеленого) туризму / В. Г. Дарчук // Економіка Криму. - 2013. – Вип. 4 (45). - С. 280-289.

Зібрання