Credibility effect in online news: media-rhetoric perspective (based on color terms use)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена створенню ефекту довіри до онлайн-новин за допомогою використання базових колірних термінів при зверненні до правдоподібності, експертності та репутації. По-перше, ідентифіковано історичні зміни мети риторики та встановлено співвідношення між переконливістю та достовірністю. По-друге, теми винаходу, а саме визначення, поділ, взаємозв’язок, обставини та свідчення, вивчаються з точки зору створення ефекту достовірності. The article deals with creating credibility effect in online news by means of using basic color terms when appealing to believability, expertise and reputation. First, historical changes of rhetoric aim are identified and the correlation between persuasiveness and credibility is established. Second, the topics of invention, namely definition, division, relationship, circumstance and testimony, are studied from the perspective of creating effect of credibility.

Опис

Ключові слова

базові колористичні терміни, ефект достовірності, теми винаходу, переконливість, звернення до правдоподібності, basic color terms, credibility effect, topics of invention, persuasiveness, appeal to believability, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Lukianets, H. Credibility effect in online news: media-rhetoric perspective (based on color terms use) / H. Lukianets // Science and Education a New Dimension. Philology. – 2022. – X (77), Issue 264. – P. 52-55.

Зібрання