Аналіз сучасного стану агропромислових підприємств України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі здійснений статистичний аналіз сучасного стану підприємств сільського господарства України. Розглянуто основні аспекти інтенсивного розвитку вітчизняних сільськогосподарських підприємств. In work the statistical analysis of the modern state of agricultural enterprises of Ukraine is carried out. The basic aspects of intensive development of domestic agricultural enterprises are researched.

Опис

Ключові слова

інтенсивний розвиток, витрати, питома вага, сільське господарство, підприємство, діяльність, intensive development, expenses, specific weight, agriculture, enterprise, activity, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Череп, А. В. Аналіз сучасного стану агропромислових підприємств України / А. В. Череп, О. А. Лисенко // Вчені записки Університету «КРОК» / Ун-т економіки та права «КРОК». – 2012. – Вип. 1(1997). – Вип. 31. – С. 128-135.

Зібрання