Розробка конструктивних заходів для нівелювання сегрегації в процесах вібраційного перемішування харчової сировини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Серед механічних методів впливу на об’єкт виробництва механічна дія є найбільш ефективним загальним способом керування динамічним станом продукції, що зумовлює ефективність такого заходу при усуненні сегрегації в процесах змішування. Конструктивним втіленням таких заходів стали розроблені вібраційні змішувачі з перетворювачами руху, з двома джерелами енергії, з пасивними та активними турбулізаторами суміші.
Among the mechanical methods of influence on the objects of production the mechanical action is defined as effective way to control the general dynamic state of product, which explains the effectiveness of this method in the elimination of segregation in the mixing process. The developed vibro-mixers with converters of movement, two power sources, passive and active turbulence mixtures have become the constructive implementation of such methods.

Опис

Ключові слова

турбулізатор суміші, сегрегація, вібраційне поле, вібраційні змішувачі, turbulator mixture, segregation, vibratory field, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Розробка конструктивних заходів для нівелювання сегрегації в процесах вібраційного перемішування харчової сировини / І. П. Паламарчук, Л. В. Зоткіна, П. В. Наришков, Т. Г. Мисюра // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2007. – № 22. – С. 32–35.

Зібрання