Механохімічний спосіб активації ванадій оксиду (V)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Оксидні матеріали, які містять оксидні нанотрубки (ОН), характеризуються великою неоднорідністю наночастинок, оскільки, крім (ОН), містять інші нанорозмірні структурні одиниці, такі як стрічки, нитки тощо. Матеріали на основі (ОН) отримують переважно гідролізом сполук металів при температурах до 180°С. Подальші дослідження у сфері синтезу псевдоодномірних (1D) структур пов’язані з необхідністю детального вивчення механізмів зародження та росту цих структур. Крім того, такі дослідження мають за мету створити нові, більш доступні методи формування однорідних за формою наночастинок продуктів. Одним з таких об ’єктів є ванадію оксид V2O5, який здавна використовується як селективний каталізатор та напівпровідник у кераміці для транзисторів, а також як матеріал літієвих акумуляторів.

Опис

Ключові слова

ванадію оксид (V), vanadium oxide, активація, шаровий млин, ball mill, activation, інтеркаляція, intercalation, структура, нанотрубки, nanotubes, structure, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Кроніковський, О. І. Механохімічний спосіб активації ванадій оксиду (V) / В. В. Фоменко, О. І. Кроніковський // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 4. – С. 242–247.

Зібрання