Інформаційні згортки та когнітивні фільтри як засоби приборкання планетарного цунамі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведені результати використання сучасних кількісних підходів інтегральної науки Геобіономіки до аналізу складних соціальних процесів на планеті в останні роки. Пропонується проста модель Природи та схема сполучення фінансової і споживчої світових пірамід, а також засоби інформаційної згортки та когнітивні фільтри для допомоги у подоланні сучасних проблем людства. The results of the use of modern quantitative approaches of integral science geobionomics to the analysis of complex social processes on the planet in recent years are given. A simple model of Nature and a scheme for combining the financial and consumer pyramids of the world, as well as information convolution tools and cognitive filters to help overcome modern problems of mankind, are offered.

Опис

Ключові слова

глобальні зміни, модель природи, інтегральна наука, когнітивний дисонанс, світові піраміди, global changes, nature model, integral science, cognitive dissonance, world pyramids, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Ліщитович, Л. І. Інформаційні згортки та когнітивні фільтри як засоби приборкання планетарного цунамі / Л. І. Ліщитович, Л. П. Яненко // Грааль науки. – 2022. – № 11. – С. 211–220. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.24.12.2021.037

Зібрання