Сучасні методи оцінки персоналу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття підтверджує важливість наукового забезпечення розвитку підприємств харчової промисловості. Констатується факт занепаду галузевої науки, відсутність її фінансування, скорочення важливих наукових розробок. Діючий механізм державної підтримки наукової та інноваційної діяльності потребує в Україні розвитку та конкретного наповнення. Приводяться конкретні пропозиції щодо забезлечення пріоритету розвитку науки та її впливу на інноваційний розвиток харчової промисловості України. The article confirms the importance of scientific providing for enterprise development food industry. Declares that the decline of industrial science fact , lack of funding , reduction of important scientific developments. The operating mechanism of state providing for science and innovation Ukraine needs of development and specific content. Given concrete proposals for priority, development science and its impact on the innovative, development of the food industry in Ukraine.

Опис

Ключові слова

наукове забезпечення, інноваційний розвиток, харчова промисловість, scientific providing, innovative development, food industry, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Римаренко, В. О. Сучасні методи оцінки персоналу / В. О. Римаренко, М. П. Сичевський // Наукові праці НУХТ. −2007. − № 23. - С. 138−141.

Зібрання