Інтенсифікація теплообміну при ротаційній стерилізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропоновано аналітичний апарат щодо оцінки силових впливів для ротаційних стерилізаційних апаратів. Знайдено можливість інтенсифікаціїтепло- та масообмінних процесів за рахунок використання потенціальних полів сил тяжіння, інерції та відцентрових сил. An analytical apparatus for estimating power factors for rotary sterilizer. Find a way to intensify the heat and massoobmennyhprotsessovza through the use of potential fields of gravity, inertia and centrifugal forces.

Опис

Ключові слова

сила інерції, відцентрова сила, інтенсифікація, сила тяжіння, force of inertia, centrifugal force, intensification, force of gravity, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Інтенсифікація теплообміну при ротаційній стерилізації / А. І. Соколенко, К. В. Васильківський, Ю. О. Ступак, О. М. Семенов // Харчова промисловість. – К. : НУХТ, 2008. - № 7. – С. 64-66.

Зібрання