Адаптація дидактичного матеріалу з іноземної мови професійного спрямування для студентів першого курсу у нелінгвістичних вищих навчальних закладів (ВНЗ)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуті питання дидактичної адаптації текстів з метою покращення рівня професійної іншомовної компетенції та процесів сприйняття студентами програмного матеріалу у нелінгвистичних ВНЗ. Обгрунтовано адаптацію іншомовних матеріалов професійного напрямку. Було досліджено залежність рівня мовної підготовки студента та організації навчального процесу на заняттях з іноземної мови. In the article there were considered the questions of didactic adaptation of the texts with the aim of improvement of the professional foreign language competence and processes of perception by the students of the program material in the non-linguistic high school. There was investigated the dependence of the language preparation of a student and organisation of the instruction process at the classes of a foreign language.

Опис

Ключові слова

адаптація дидактичного матеріалу, дидактичне проектування, пристосування студентів першого курсу, adaptation of the didactic material, adaptation of the first-year students, didactic projecting, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Стрижньова, М. Ю. Адаптація дидактичного матеріалу з іноземної мови для студентів першого курсу нелінгвістичних вищих навчальних закладів (ВНЗ) / М. Ю. Стрижньова // Перший крок у науку : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 7-8 квітня 2014. – Т. 4. - С. 143-149.

Зібрання