Экологические аспекты использования природных адсорбентов в спиртовой промышленности

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Исследована возможность использования природного минерала палыгорскита для очистки спиртовых растворов от тяжелых металлов. С помощью термопрограммированной десорбции с масс-спектрометрическим анализом доказана экологическая безопасность адсорбента. The possibility of using natural mineral palygorskite cleaning alcohol solutions of heavy metals. With termoprohramovanoyi desorption with mass spectrometric analysis demonstrated environmental safety adsorbent.

Опис

Ключові слова

водно-спиртовой раствор, адсорбция, тяжелые металлы, water-alcohol solution, adsorption, heavy metals, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Мельник, Л. Н. Экологические аспекты использования природных адсорбентов в спиртовой промышленности / Л. Н. Мельник, В. В. Манк, В. Ю. Третинник // Екологія дозвілля та безпека життєдіяльності. - 2004. – № 5. - C. 64-67.

Зібрання