Про доцільність використання акумуляторів холоду на підприємствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі наведено аналіз доцільності використання акумуляторів теплової енергії (холоду) на підприємствах харчової промисловості. Проаналізовано графіки енергоспоживання декількох заводів, а також графіки сплати електроенергії за одно- та трьохзональною сіткою тарифів на прикладі молокозаводу «Danone» у м. Херсон. Отримані результати дають зрозуміти, що ефективність застосування льодоакумуляторів визначається не лише часовим проміжком для накопичення льоду, але і можливою швидкістю танення льоду, що в кінцевому підсумку, визначає кількість льоду в період «заряджання» акумулятора. Пропоновані міркування будуть використанні у розробці методик розрахунку льодоакумуляторів. The advisability of thermal energy accumulators’ utilization in food industry is presented and substantiated in the article. The time graphs of energy consumption for some plants along with the plots of electrical energy payments within a single- triple-zones tariffs as characteristic for the “Danone” diary plant in the city of Kherson have been analyzed. The results obtained have proved that the effectiveness of cold accumulators application is greatly determined not only by the available time of ice accumulation, but also by the achievable speed of the ice melting, which, eventually, determines the amount of ice which is necessary to generate during the accumulator “charge” period. The proposed considerations will be used at the developing of an ice accumulator design calculations methodology.

Опис

Ключові слова

кафедра теплоенергетики та холодильної техніки, теплообмін, тепловий потік, льодоакумулятори, акумулятори холоду, водний лід, танення водного льоду, heat transfer, heat flux, ice accumulator, cold accumulator, water ice, melting ice water

Бібліографічний опис

Про доцільність використання акумуляторів холоду на підприємствах / Р.В. Грищенко, А. В. Форсюк, Я. І. Засядько, О. Ю. Пилипенко // Холодильна техніка та технологія - 2015. - № 51 (6). – С. 12–16.

Зібрання