Антисептичний препарат «Фітосайд»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1998

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено, що антисептик «Фітосайд» має кращу біоцидну активність та ширший спектр антимікробної дії порівняно з формаліном і «Бузаном-881», він не погіршує технологічних показників дифузійного соку.
Determined that antiseptic "Fitosayd" has better Biocidal activity and broader spectrum of antimicrobial activity compared with formalin and "Buzan-881", it does not worsen the technological parameters juice.

Опис

Ключові слова

цукрове виробництво, дифузійний сік, антисептик, «Фітосайд», «Бузан-881», формалін, біоцидна активність, технологічні показники, кафедра технології цукру і підготовки води, sugar production, raw juice, antiseptic, "Fitosayd", "Buzan-881", formalin, biocidal activity, technological indicators

Бібліографічний опис

Антисептичний препарат «Фітосайд» / Н. І. Штангеєва, Л. С. Клименко, О. М. Салавор, В. І. Качан, К. М. Лукашевич, С. І. Гусєва // Харчова і переробна промисловість. – 1998. – № 11 (232). – С. 26-27.

Зібрання