Новий напрямок в роботі ІІ сатурації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пропонується спосіб проведення процесу ІІ сатурації, який відрізняється від типового частковою карбонізацією змішаного з вапняним молоком фільтрованого соку І сатурації перед дефекацією за рахунок його контакту з “відпрацьованим” сатураційним газом у верхній частині апарату ІІ сатурації, та наводяться результати досліджень в умовах цукрового заводу ім. Цюрупи.
The method of leadthrough of process is offered ІІ saturacii, which differs from a model the partial carbonating mixed with the limewater of fil'trovanogo juice І saturacii before defecation due to his contact with “exhaust” carbonation gas in overhead part of vehicle ІІ saturacii, and results over of researches are brought in the conditions of sugar-house the name of Cyurupi.

Опис

Ключові слова

ІІ карбонізація, чистота, кольоровість, кафедра технології цукру і підготовки води, ІІ saturation, cleanness, coloured, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Новий напрямок в роботі ІІ сатурації / Л. М. Хомічак, В. Ю. Виговський, І. Б. Петриченко, С. О. Олійник, Л. Г. Білостоцький, М. М. Жеплінська, О. Г. Самчук, П. В. Пишняк // Цукор України. - 2003. - № 3. - С.

Зібрання