Високоефективні теплообмінники із кільцевими каналами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі представлені результати виробничих випробувань теплообмінників з кільцевими каналами, які показали високу ефективність роботи. На їх основі були розроблені конструкції теплообмінників для цукрової промисловості і комунального господарства. The results of the co-axial channel heat exchangers testing at the industrial conditions which proved their high efficiency are presented. Based upon these results, new designs of heat exchangers for food industry and communal services have been developed.

Опис

Ключові слова

кільцевий канал, теплообмінник, паро-водяний, водо-водяний, камера, трубна решітка, co-axial channel, heat exchanger, stream water, water-water, chamber, tube, tube plate, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Високоефективні теплообмінники із кільцевими каналами / В. І. Бурлака, М. О. Прядко, Ю. Г. Поржезінський, А. В. Форсюк // Наукові праці НУХТ. - 2010. - № 32. – С. 10-11.

Зібрання