Вплив додавання заліза на процес виділення фосфату при анаеробному зброджуванні активного мулу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено дослідження впливу додавання нерозчинених сполук трьохвалентного заліза на процес виділення фосфату при анаеробом зброджуванні активного мулу. Показано, що для ефективного видалення фосфату співвідношення кількості відновленого заліза до фосфату повинна становити 1,4 – 1,6. Ефективність видалення фосфату при високій дозі внесеного заліза складала 95% від початкового значення. При концентрації Fe(III) 75 -150 мг/л все внесене залізо було відновлено за 10 діб анаеробного процесу. При підвищенні вмісту внесеного Fe(III) знижувалася кількість біогазі, але підвищувалося співвідношення СН4:СО2. Дані можуть бути застосовано підстави для розробки нової технології анаеробного зброджування активного мулу. Addition of ferric hydroxide to the reactor of anaerobic digestion of activated sludge followed microbial reduction of Fe (III) and formation of ferrous ions, which precipitated phosphate. It was shown that the ratio of reduced iron to removed phosphate must be 1.4 – 1.6 to achieve efficient phosphate removal from the liquid of anaerobic digester. Efficiency of phosphate removal in the experiment with high dosage of iron was 95%. If concentration of Fe(III) was 75 -150 mg/l, all added ferric was reduced for 10 days of anaerobic process. The volume of biogas decreased from 343 mg/l to 293 mg/l, but the ratio of СН4 : СО2 increased from 2,2 tо 3,1, when the concentration of Fe(III) changed from 75 mg/l tо 600 mg/l. The results could be used to develop new technology of anaerobic digestion of activated sludge.

Опис

Ключові слова

залізовідновлювальні бактерії, стічна вода, фосфор, процес анаеробного очищення, залізо, iron-reducing bacteria, wastewater, phosphorus, process of anaerobic treatment, iron, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Стабніков, В. П. Вплив додавання заліза на процес виділення фосфату при анаеробному зброджуванні активного мулу / В. П. Стабніков, Л. Р. Решетняк // Наукові праці НУХТ. – 2004. – № 15. – С. 38–40.

Зібрання