Прояви рівня тривожності у студентів перших та випускних курсів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядається тривожність як особистісна якість та ситуативна тривожність, як реакція на стресові впливи у студентів перших та випускних курсів.Метою роботи є дослідження прояву рівня тривожності у студентів перших та випускних курсів. Методологія дослідження полягає у вивченні прояву різних видів тривожності у студентів початкових та випускних курсів. У результаті виявлено, що випробувані, які мають низький рівень особистісної тривожності (26,7% студентів 1 курсів та 13,3% студентів 4 курсів), мають почуття підвищеної відповідальності за мотиви власної діяльності. The article considers anxiety as a personal quality and situational anxiety as a reaction to stressful influences in first and final year students. The aim of the work is to study the manifestation of anxiety in first and final year students. The research methodology is to study the manifestations of different types of anxiety in undergraduate and graduate students. As a result, it was found that subjects who have a low level of personal anxiety (26.7% of first-year students and 13.3% of 4th-year students) have a sense of increased responsibility for the motives of their own activities.

Опис

Ключові слова

тривожність, студенти, anxiety, students, кафедра фізичного виховання

Бібліографічний опис

Хоміцька, В. М. Прояви рівня тривожності у студентів перших та випускних курсів / В. М. Хоміцька, В. І. Шишацька // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2022. – 3К (147). – С. 440–444

Зібрання