Система керування напругою з нечіткими регуляторами в системі електропостачання промислового підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проблема керування напругою з метою оптимізації споживання електричної енергії є актуальною для промисловості, оскільки дозволяє зменшити енергоємність продукції, що випускається підприємствами галузі. В статті представлена дворівнева система регулювання напруги в електричній мережі промислового підприємства: нижній рівень це цехові трансформатори з ПБЗ з електронним комутатором, а верхній це трансформатор ГПП з РПН. Для керування використовується трирівнева інформаційна система. Для контролерів верхнього і нижнього рівнів регулювання розроблені алгоритми керуванні на основі нечіткої логіки, які забезпечують інформаційні, точністні, часові, вартісні та інші характеристики ефективності функціонування системи керування напругою.

Опис

Ключові слова

керування напругою, нечітка логіка, оптимізація електроспоживання, система електропостачання промислового підприємства, регулювання напруги трансформатора, voltage control, fuzzy logic, electrical distribution system of industrial plant, optimization of power consumption, transformer voltage regulation, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Система керування напругою з нечіткими регуляторами в системі електропостачання промислового підприємства / С. М. Балюта, В. Д. Йовбак, Л. О. Копилова, Є. О. Корольов // Цукор України. – 2017. – № 1. – С. 25–31.

Зібрання