Дослідження хімічних властивостей кальційкарбонатного осаду

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Методами хімічного і гравіметричного аналізу встановлено склад карбонатних осадів та досліджено їх твердофазні реакції з оксидами бору, ванадію, вольфраму, силіцію і молібдену, визначено температурні інтервали такої взаємодії. Показано практичну можливість отримання оксидних матеріалів і біологічно активних сумішей із карбонатного осаду. The composition of carbonate sediments of two different sugar factories and mixtures of these sediments with oxides of boron, silicon, vanadium, molybdenum and tungsten are investigated for methods chemical and thermogravimetric analysis; the temperature intervals of such interaction was determined. It is shown how feasibility of receiving oxide materials and biologically active mixture from carbonate sediment.

Опис

Ключові слова

кальційкарбонатний осад, фосфатна кислота, термогравіметрія, рентгенофазовий аналіз, кафедра харчової хімії, calcium carbonate sediment, phosphate acid, thermogravimetry, x-ray analysis

Бібліографічний опис

Дослідження хімічних властивостей кальційкарбонатного осаду / О. П. Перепелиця, А. І. Самчук, І. Я. Пищай, Т. В. Петренко, В. М. Іщенко // Український хімічний журнал. – 2015. – Т. 81, № 4. – С. 88-91.

Зібрання