Оптимізація бізнес-процесів на промислових підприємствах в залежності від стадії життєвого циклу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена аналізу мережі макро- і бізнес-процесів на підприємстві машинобудування. Виділені бізнес-процеси за стадіями життєвого циклу з метою їх подальшої оптимізації. Визначити реформи щодо оптимізації бізнес-процесів відповідно до стратегічних цілей підприємства. The article deals with the analysis of a network macro- and business processes at the machine-building enterprise. Business processes on stages of life cycle for the purpose of their further optimization are allocated. To define reforms for optimization of business processes according to strategic objectives of the enterprise.

Опис

Ключові слова

бізнес-процес, макропроцес, мережа, гнучкий, оптимізація, ефективність, підприємство, business process, macroprocess, network, flexible, optimization, efficiency, enterprise, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Лисенко, О. А. Оптимізація бізнес-процесів на промислових підприємствах в залежності від стадії життєвого циклу / О. А. Лисенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 8, Ч. 3. – С. 83-86.

Зібрання