Стратегічні орієнтири розвитку туристичного потенціалу малих міст України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто особливості розвитку туризму у м. Батурин Чернігівської області. З’ясовано, що туристів до міста найбільше залучає Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця». Виявлено, що наразі потреби подальшого розвитку туризму у м. Батурин вимагають інших підходів, а саме – створення сучасного конкурентоспроможного туристичного продукту, організації ефективної системи його просування на внутрішньому та міжнародному ринках, колективних зусиль влади та громади міста з розбудови інфраструктури туризму, забезпечення підготовки кваліфікованих кадрів і надходження інвестицій. Запропоновано стратегічні орієнтири розвитку туризму міста Батурин, основними з них є формування диференційованого туристичного продукту, його просування на внутрішньому та міжнародному ринках; розвиток людських ресурсів туризму в м. Батурин; інституалізація управління туризмом у місті. Передбачено поетапну реалізацію стратегії розвитку туризму міста Батурин – від створення базових умов для розвитку туризму, активного зростання попиту на туристичний продукт м. Батурин на українському ринку до формування стабільного попиту на туристичний продукт м. Батурин з боку іноземних сегментів споживачів. The article reveals the features of tourism development in Baturyn in Chernihivska oblast. The National Historical and Cultural Reserve «Hetman’s Capital» is emphasized to be the most popular tourist destination. The fact that the development of tourism in Baturyn currently requires different approaches, namely creation of a modern competitive tourist product, organization of an effective system of its promotion in the domestic and international markets, collective efforts of the authorities and the town community to develop tourism infrastructure, training of qualified personnel and investment attraction, is proved. «Strategy of tourism development of the town of Baturyn» is suggested, the main objectives of which are: development of the tourist product of Baturyn; promotion of the tourist product of Baturyn in the domestic and international markets; development of human tourism resources in Baturyn; institutionalization of tourism management in the town. The phased implementation of the «Strategy for tourism development of the town of Baturyn» – from the creation of basic conditions for the development of tourism, the active growth of demand for the tourist product of Baturyn to the formation of a stable demand for the tourism product of Baturyn on part of foreign segments of consumers.

Опис

Ключові слова

туризм, місто, Батурин, стратегія розвитку туризму, регіональний туризм, туристичний продукт, tourism, town, Baturyn, tourism, development strategy, regional tourism, tourist product, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Басюк, Д. І. Стратегічні орієнтири розвитку туристичного потенціалу малих міст України / Д. І. Басюк, І. В. Каплун // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2017. – № 5 – С. 51–54.

Зібрання