Система показників та вибір параметрів для аналізу інноваційної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто сучасні методичні підходи до аналізу інноваційної діяльності та проблема удосконалення поглибленого аналізу інновацій. Проаналізовано стан інноваційної діяльності підприємств Київської області. Обґрунтовано необхідність розроблення системи показників аналізу інноваційної діяльності.
The article reviews current approaches to the analysis of innovation and improve problem-depth analysis of innovation. The state of innovation activity, Kyiv region. The necessity of developing performance analysis systems innovations.

Опис

Ключові слова

інновації, інноваційна діяльність, система показників, innovation, innovative activity, system of indicators, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Пєтухова, О. М. Система показників та вибір параметрів для аналізу інноваційної діяльності / О. М. Пєтухова // Вісник Запорізького національного університету. — 2011. — № 1. — С. 59-64.

Зібрання