Новий калориметр для виміру теплоти згоряння палива

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

1998

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто прилад, призначений для заміни традиційного водяного калориметра, який в Україні не виробляється. Досліджено принципи роботи і характеристики калориметра, в якому проба палива спалюється при високому тиску кисневого середовища в калориметричній бомбі, розташованій в тепловому блоці калориметра. Теплота згоряння визначається інтегруванням теплового потоку, який вимірюється термоелектричним перетворювачем теплового потоку.
A device, intended for replacement of traditional water calorimeter which is not produced in Ukraine, is considered. Principles of work and description of calorimeter, in which the test of fuel is burned at high pressure of oxygen environment in a calorimetric bomb, located in the thermal block of calorimeter, are investigated. The combustion value is determined by integration of heat flow which is measured by the thermal electric heat flow transducer.

Опис

Ключові слова

калориметр, калориметрична бомба, теплота згоряння, тепловий потік, calorimeter, calorimetric bomb, the heat of combustion, heat flow, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Новий калориметр для виміру теплоти згоряння палива / Л. И. Воробьев, Т. Г. Грищенко, Л. В. Декуша, А. Г. Мазуренко, А. И. Самокиш, П. Д. Хаврюченко // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 1998. - № 3 (4). - С. 22-27.

Зібрання