Особливості пасажирсько-транспортної взаємодії між столицею України та містом Чернігів

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено пасажирсько-транспортну взаємодію столиці України з обласним центром Чернігів. На основі даних спостережень виявлено особливості змін пасажиропотоку і запропоновано нестаціонарну економіко-математичну модель пасажирсько-транспортної взаємодії мегаполіса з навколишніми територіями.
The passenger and transport cooperation of the capital of Ukraine with the regional center Chernihiv has been studied in the article . On the basis of these observations the features of the passenger traffic changes have been found out and the non-stationary economics and mathematics model of the passenger and transport cooperation of the megapolic with surrounding territories was offered.

Опис

Ключові слова

пасажирсько-транспортна взаємодія, рухливість населення, динамічна гравітаційна модель, оптимальне використання рухомого складу, passenger and transport cooperation, mobility of population, dynamic gravity model, optimum use of rolling stock, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Железняк, О. О. Особливості пасажирсько-транспортної взаємодії між столицею України та містом Чернігів / О. О. Железняк, Л. М. Олещенко, А. В. Шморгун // Актуальні проблеми економіки. – 2012. - №10(136). - С. 151-159.

Зібрання