Використання спектрометричних методів для дослідження фосфоліпідних продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено показники складу та якості вітчизняних фосфоліпідних продуктів, що отримані з рослинних олій. Досліджено екстракти фосфоліпідів (концентрат, емульсія). Характерне поглинання фосфоліпідів доцільно використати для методів їхньої ідентифікації та визначення фосфоліпідів, меланофосфоліпідів і аналізу продуктів, що містять фосфоліпіди.
The indexes of the composition and quality are studied of phospholipids products which are received from vegetable oils. The extracts phospholipids are investigated (concentrate, emulsion). It is expedient to use characteristic absorption of phospholipids for the methods of the identification and determination of phospholipids, melanophospholipids and analysis of products which contain of phospholipids.

Опис

Ключові слова

спектрометричні методи, дослідження, фосфоліпідні продукти, spectrophotometry methods, research, phosphotide foods, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Шеманська, Є. І. Використання спектрометричних методів для дослідження фосфоліпідних продуктів / Є. І. Шеманская, М. І. Осейко // Вісник НТУ ХПІ. - 2009. - № 8 – С. 8–14.

Зібрання