Микола Мартиніанович Цитович: наукова та педагогічна діяльність

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На основі архівних документів та аналізу історіографії питання проведено дослідження життя, педагогічної та наукової діяльності, творчого доробку Миколи Мартиніановича Цитовича. Комплексно розроблено біографію Миколи Мартиніановича Цитовича. Відзначено, що його наукова спадщина значна і різноманітна, переважно опублікована, але збереглася частково. On the basis of the archived documents and analys is of historiography оf question research of life is conducted, pedagogical and scientific activity and creative heritage of Mykola Martynianovych Tsytovych the Ukrainian professor and rector of the University of Sant Volodymyr. Biography of Mykola Martynianovych Tsytovych is complex worked out. It is marked that his pedagogical and scientific heritage is considerable and various, mainly published, saved partly.

Опис

Ключові слова

рукопис, М. М. Цитович, біографія, наукова діяльність, педагогічна діяльність, manuscript, book, M. M. Tsytovych, biography, scientific activity, pedagogical activity, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Пилипенко, О. Є. Микола Мартиніанович Цитович: наукова та педагогічна діяльність / О. Є. Пилипенко, В. П. Єфіменко // Українська біографістика: зб. наук. праць / НАН України, Нац.б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень; редкол.: Т. І. Ківшар (гол. ред.) та ін. - К., 2012. - Вип. 9. – С. 159-168.

Зібрання