Використання нових інформаційних технологій у вивченні студентами іноземної мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто особливості використання нових інформаційних технологій у навчанні майбутніх учителів іноземній мові. Такі технології навчання допомагають студентам розвинути необхідні вміння та навички, збільшують інтерес до навчального матеріалу, дозволяють зробити навчальний процес більш ефективним та індивідуалізованим. The article deals with the peculiarities of the new informational technologies usage while teaching future teachers English. Such technologies help students to develop necessary skills in all kinds of the language practice, to increase their interest to the teaching material. The informational technologies make teaching process more effective and individual.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, необхідні уміння, informational technologies, necessary skills, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Власенко, Л. В. Використання нових інформаційних технологій у вивченні студентами іноземної мови / Л. В. Власенко, І. П. Тригуб // Вища освіта. - 2011. - T. IV(29). - C. 51-56.

Зібрання