Інформаційне забезпечення ефективного управління підприємством

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розкрито особливості поняття «інформаційне забезпечення» як основи ефективного управління підприємством. Досліджено розвиток інформаційних технологій, розкрито їх сутність, переваги та недоліки, а також можливості застосування в управлінні підприємством. Запропоновано систему показників для оцінки ефективності впровадження інформаційних технологій та технічних засобів. The features of the concept of "information security" as the basis for effective management. Studied the development of information technology, disclosure of their nature, advantages and disadvantages, as well as the possibility of application in enterprise management. It proposed a system of indicators to assess the effectiveness of the introduction of information technologies and means.

Опис

Ключові слова

кафедра обліку і аудиту, інформаційне забезпечення, інформаційні ресурси, економічна додана вартість, information support, information resources, economic value added

Бібліографічний опис

Денисенко, М. П. Інформаційне забезпечення ефективного управління підприємством / М. П. Денисенко, І. В. Колос // Економіка та держава. – 2006. - № 7. – С. 19-24.

Зібрання