Investigation of functional-technological properties of soya protein

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

There was offered and grounded the use of functional technological properties of the soya protein isolate in the technology of oil pasts. It will allows to increase the balance of the oil past composition additionally and will favor the decrease of extracting moisture during the storage term. There was studied the dynamics of a gradient of the limit stress of soya protein: hydrated soya protein, hydrated soya protein with the temperature processing, hydrated soya protein with the preliminary keeping during 24 h, hydrated soya protein with the preliminary keeping during 24 h and temperature processing during 5 min, hydrated soya protein with the preliminary keeping during 24 h and temperature processing during 10 min; hydrated soya protein with the preliminary keeping during 24 h and temperature processing during 15 min. It was established, that the hydrated isolate of soya protein is a plastic system, has enough strength. The limit stress parameter at the variable velocity of deformation of model samples determines optimal technological parameters of preparing the soya isolate: hydromodule - 1:8, temperature processing - (82±2) °C, process duration 10 min with preliminary keeping during 24 hours. As a result of the studies, there were demonstrated technological parameters of preparing the soya protein isolate for obtaining the oil past by the direct mixing with the oil base. В технології запропоновано та обґрунтовано використання функціонально-технологічних властивостей соєвого білкового ізоляту. Це дозволить додатково збільшити баланс складу та сприятиме зменшенню вологості протягом терміну зберігання. Вивчено динаміку градієнта граничного напруження соєвого білка: гідратованого соєвого білка, гідратованого соєвого білка з температурною обробкою, гідратованого соєвого білка з попереднім утриманням протягом 24 годин, гідратованого соєвого білка з попереднім зберігання протягом 24 годин і обробка температури протягом 5 хв, гідратований соєвий білок з попереднім утриманням протягом 24 години і обробка температури протягом 10 хв; гідратованого соєвого білка з попереднім утриманням протягом 24 годин і температури обробка протягом 15 хв. Було встановлено, що гідратований ізолят соєвого білка є пластичною системою, яка має достатню силу. Параметр граничного напруження при зміненій швидкості деформації зразків моделі визначає оптимальні технологічні параметри готування соєвого ізоляту: гідромодуль - 1:8, обробка температури - (82 ± 2) °С, тривалість процесу 10 хв з попереднім зберігання протягом 24 годин. В результаті проведених досліджень були продемонстровані технологічні параметри приготування соєвого протеїну для отримання масляних паст прямим змішуванням з масляною основою.

Опис

Ключові слова

soya protein isolate, ізолят соєвого білка, stress gradient, градієнт напруження, oil past structure stabilization, структури стабілізації масляної пасти, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Investigation of functional-technological properties of soya protein / O. Kochubei-Lytvynenko, O. Yatsenko, N. Yushchenko, U. Kuzmyk // Eureka: Life Sciences. – 2018. – Р. 39–44.

Зібрання