Стан монополізації та безпечності ринку кондитерської продукції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуту суть економічної монополії. Проаналізовано її загрози та негативні наслідки. Зроблено аналіз українського законодавства щодо регулювання та захисту економічної конкуренції на товарних ринках. На підставі статистичних даних проаналізовано стан безпечності підприємств на ринку кондитерської промисловості в 2003-2005 роках. In the article the considered essence of economic monopoly. Its threats and negative consequences are analysed. The analysis of the Ukrainian legislation is done in relation to adjusting and defence of economic competition on commodity markets. On the basis of statistical information, being of unconcern of enterprises is analysed in the market of pastry industry in 2003-2005 years.

Опис

Ключові слова

монополізація, безпека ринку, кондитерська промисловість, конкуренція, індекс Харфінделя-Хіршмана, monopolization, competition, index of KharfindelyA-khirshmana, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Ткаченко, О. М. Стан монополізації та безпечності ринку кондитерської продукції України / О. М. Ткаченко // АгроІнКом. – 2007. – № 1-2. – С. 14-17.

Зібрання