Тайм-менеджмент як інструмент підвищення ефективності діяльності туристичного підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті висвітлено сутність та роль тайм-менеджменту в системі управління підприємством. Досліджено підходи різних вчених до визначення поняття тайм менеджменту в своїх наукових напрацюваннях. Обґрунтовано необхідність для менеджера аналізу свого часу з виокремленням непродуктивних втрат і зведенням їх до мінімуму. Розроблено алгоритм прийняття рішення про черговість виконання робіт, який дозволяє підвищити ефективність використання часу та попередити його непродуктивні втрати. Наведено механізми, які необхідно враховувати при формуванні індивідуальної технології управління часом. Охарактеризовано існуючі методи тайм-менеджменту та проаналізовано особливості їх практичного застосування. Виявлено проблеми, які заважають ефективно використовувати власний час, та запропоновано основні напрямки їх вирішення. Розглянуто принципи та методи управління часом керівника, його підлеглих та в підприємстві взагалі, а також технології та методи тайм-менеджменту, що дозволяють підвищити продуктивність та мають стати пріоритетними для кожного підприємства. Визначено передумови формування сучасного тайм-менеджменту, а також його основні складові. Запропоновано практичні поради застосування технологій тайм-менеджменту в процесі управлінської діяльності. Зроблено висновок про важливість впровадження та використання принципів, технологій та інноваційних методик тайм-менеджменту як складової успішної роботи підприємств індустрії туризму.

Опис

Ключові слова

тайм-менеджмент, робочий час, корпоративний тайм-менеджмент, особистий тайм-менеджмент, технології тайм-менеджменту, time management, working hours, corporate time management, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Примак, Т. Ю. Тайм-менеджмент як інструмент підвищення ефективності діяльності туристичного підприємства / Т. Ю. Примак, О. В. Васильчук // Ефективна економіка. – 2019. – Т. 2.

Зібрання