Маркетинг як сучасна концепція підприємництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено еволюцію концепцій маркетингу для окремих періодів економічного розвитку суспільства. Розглянуто питання еволюції світового маркетингу та визначено тенденції сучасного розвитку маркетингової концепції в підприємницькій діяльності. In the article the evolution of marketing conceptions is investigational for the separate periods of economic development of society. The question of evolution at the world marketing is considered and the tendencies of modern development of marketing conception are certain in entrepreneurial activity.

Опис

Ключові слова

маркетинг, marketing, еволюція маркетингу, концепція маркетингу, marketing conception, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Соломянюк, Н. М. Маркетинг як сучасна концепція підприємництва / Н. М. Соломянюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 10 (137). - С. 8-12.

Зібрання