Дослідження впливу первинних похибок та зазорів на точність дозування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Виконано дослідження впливу на величину систематичної похибки дозування зазорів у елементах запірних пристроїв, технологічних неточностей розмірів та форми взаємного розташування елементів кінематичних пар і ланок приводу дозатора. Research of influence on the size of systematic error dosage the gaps in the elements of plug-forming devices, technological inaccuracies of sizes and location of the elements in kinematics pair in the drive of metering device.

Опис

Ключові слова

дозатор, точність дозування, систематична похибка, первинні похибки, в’язкі продукти, точность дозирования, metering device, exactness of dosage, systematic error, primary errors, viscid products, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Токарчук, С. В. Дослідження впливу первинних похибок та зазорів на точність дозування / С. В. Токарчук, О. М. Гавва // Харчова промисловість. – 2010. – № 9. – С. 119–123.

Зібрання