Науковий парк як ядро інноваційних структур кластерного типу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено розвиток процесів кластеризації в Україні та обґрунтовано доцільність створення інноваційних структур кластерного типу на базі наукового парку.
Studies the development of clustering processes in Ukraine and the expediency of the creation of innovative structures such as cluster-based Science Park.

Опис

Ключові слова

інновації, инновации, innovation, інноваційна діяльність, кластер, науковий парк, innovation activities, cluster, Science Park, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Пєтухова, О. М. Науковий парк як ядро інноваційних структур кластерного типу / Пєтухова, О. М. - 2012

Зібрання