Економічна безпека підприємства харчової промисловості в сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті з ясовано сутність поняття «економічна безпека підприємства»,систематизовано об'єкти економічної безпеки відповідно до складових елементів функціонування підприємства. Розглянуто існуючі підходи до аналізу економічної безпеки та запропоновано використання методик стратегічного аналізу як базового для безпекової діагностики

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, безпека, аналіз економічної безпеки, підприємства АПК, об’єкти економічної безпеки, безопасность, анализ экономической безопасности, предприятия АПК, объекты экономической безопасности, security, analysisofeconomic security, enterprise of agro-industrial complex, objects of economic security

Бібліографічний опис

Жужукіна Н. І. Економічна безпека підприємства харчової промисловості в сучасних умовах / Н. І. Жужукіна // Наукові праці НУХТ. - 2016. – Т. 22, №4. - С. 55-60.

Зібрання