Активізація процесу суб'єктного самовизначення особистості студента за допомогою тренінгових технологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджується проблема інтенсифікації процесу самовизначення особистості студента як суб'єкта активності. Проаналізовано досвід застосуваннярозвивальних тренінгових технологій під час викладання психологічних дисциплін у ВНЗ. Описано методику «Практикум суб'єктного самовизначення особистості». Підкреслено можливості та обмеження застосування практикуму суб'єктного самовизначення особистості у навчально-професійній діяльності студента. The article deals with the problem of subjective self-determinetion of the student's personality as the subject of activity. The experience of the application of developing technologies during training of teaching psychological disciplines in the university.Described the technique of "Training of subjective self-identity;* Underlined the possibilities of the use of the training and limiting of the training «Subjective selfidentity in the educational activity of the student».

Опис

Ключові слова

суб'єктне самовизначення особистості, навчально-професійна діяльність студента, студента, розвиток професійного потенціалу фахівця, тренінг, психологічне забезпечення розвитку суб'ектності, subjective self-identity, processes of learning and professional activity of students, development of professional capacities of specialists' training, psychological support for the development of subjectivity, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Нікітіна, І. В. Активізація процесу суб'єктного самовизначення особистості студента за допомогою тренінгових технологій / І. В. Нікітіна // Проблеми емпіричних досліджень у психології. – 2014. - № 10. – С. 75-80.

Зібрання