Стратегічне управління підприємством готельного господарства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто основні теоретичні положення щодо економічної сутності стратегічного управління на ринку готельних послуг, особливості організації діяльності підприємств у сфері готельної індустрії, визначено проблеми розвитку підприємств готельного господарства. Проаналізовано досвід зарубіжних країн для пропозицій стосовно подальшого розвитку сфери гостинності України та підвищення її конкурентоспроможності в умовах інтеграції української економіки у світове господарство . In article rassmotrenы basic provisions эkonomycheskoy theoretical essence strategic management services in the market hostynychnыh, features of the organization activities of enterprises in the area hostynychnoy INDUSTRIYA, opredelenы problems of development of enterprises hostynychnoho economy. proanalyzyrovan experience zarubezhnыh countries for generating proposals for development sphere hostepryymstva Ukraine and uh improving competitiveness in terms of integration into Ukrainian economy the world economy.

Опис

Ключові слова

ефективність, якість, готельний бізнес, готельне господарство, ринок готельних послуг, стратегія, стратегічне управління, процес управління, efficiency, quality, hospitality, hotel, hotel services market strategy, strategic management, process management, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Литвинець, Л. Ф. Стратегічне управління підприємством готельного господарства / Л. Ф. Литвинець // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2013. - № 52. - С. 197-203 (фахове видання).

Зібрання