Розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів технічних спеціальностей у професійній сфері спілкування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядаються особливості розвитку іншомовної комунікативної компетенції студентів ВНЗ у професійній сферіспілкування на практичних заняттях з іноземної мови. Описані основні об'єкти дослідження в галузі викладання іноземних мов у вищому технічному навчальному закладі якою є іншомовна комунікативна компетентність, яка розглядається як структурний елемент професійної компетентності майбутнього фахівця. The article deals with the development of university students’ foreign language communicative competence in the sphere of professional communication at the English lessons. It is described the main matters of research during the foreign language studying in Technical Higher Educational establishments and they are foreign language competence that is overviewed as structural element of professional competence of future specialist.

Опис

Ключові слова

спілкування, професійна сфера спілкування, іншомовнакомпетенція, communication, professional sphere of communication, foreign language competence, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Власенко, Л. В. Розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів технічних спеціальностей у професійній сфері спілкування / Л. В. Власенко, О. М. Кохан // Вища освіта України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору. – 2013. – Додаток І до Вип. 31, Т. VІІІ (50). – С. 105–111.

Зібрання