Знання як стратегічний ресурс організації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Менеджмент знань як самостійна сфера управлінської діяльності повинен стати одним з головних інструментів, призначених для підвищення конкурентоспроможності підприємства. Знання стали одним з головних джерел капіталу. Вони сприймаються як ресурс, а забезпечення ними відбувається за принципом just-in-time (точно вчасно). Ці знання застосовуються в управлінських процесах, що передбачають прийняття стратегічних та оперативних рішень. Менеджмент знань розглядають як новий напрямок в менеджменті для підтримки процесів створення, поширення, обробки та використання знань всередині підприємства.

Опис

Ключові слова

знання, знания, knowledge, стратегія, ресурси, організація, стратегия, ресурсы, организация, strategy, resources, organization, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Дунда, С. П. Знання як стратегічний ресурс організації / С. П. Дунда // Проблеми стійкого соціально-економічного розвитку України : вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. - 2006. - № 730. - С. 79-82.

Зібрання