Експериментальне визначення теплотехнічних показників роботи вакуум-апаратів 1 продукту періодичної дії з механічними циркуляторами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено залежність витрати пари на вакуум-апарати періодичної дії з механічними циркулярами, встановлено чотири характерних періоди споживання пари, розраховано лінійні залежності споживання гріючої пари.

Опис

Ключові слова

теплообміні і масообміні процеси, кристалізація, вакуум-апарат, циркуляція, витрата пари, теплообменные и массообменные процессы, кристаллизация, циркуляция, heat exchange and mass-transfer processes, crystallization, vacuum pan, circulation, flow of steam, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Експериментальне визначення теплотехнічних показників роботи вакуум-апаратів 1 продукту періодичної дії з механічними циркуляторами / В. О. Бойко, Є. А. Моцний, М. О. Прядко, В. П. Петренко, М. О. Масліков // Цукор України. - 2010. - №2 (58). - С. 45 - 48.

Зібрання