Визначення коефіцієнтів проникності ультрафільтраційної мембрани

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Феноменологічне співвідношення між питомою продуктивністю ультрафільтраційної мембрани і рушійною силою цього процесу - різницею градієнтів гідродинамічного та осмотичного тисків розчинів по обидва боки мембрани при певній температурі. Phenomenal relationship between specific performance ultrafiltration membranes and the driving force of this process - the difference hydrodynamic gradients and osmotic pressures of solutions on both sides of the membrane at a certain temperature.

Опис

Ключові слова

мембрана, гідродинамічний та осмотичний тиск, температура мембрана, гидродинамический и осмотическое давление, температура, membrane, hydrodynamic and osmotic pressure, temperature, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Визначення коефіцієнтів проникності ультрафільтраційної мембрани / В. М.Гуцалюк, І. С.Гулий, В. М. Таран та ін. // Наукові праці Українського державного університету харчових технологій. - К. :УДУХТ, 2000. - № 6. – С. 77-78.

Зібрання