Навички усної та писемної ділової комунікації як важлива складова професійної діяльності фахівця

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У науковій праці висвітлено проблему важливості наявності навичок усної та писемної діловій комунікації. Схарактеризовано основні умови ефективної ділової комунікації загалом, окреслено чинники, що можуть впливати на ефективність комунікації.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, ділова комунікація, усна ділова комунікація, писемна ділова комунікація, професійна діяльність фахівця, навички ділової комунікації, business communication, oral business communication, written business communication, professional activity of a specialist, business communication skills

Бібліографічний опис

Приблуда, Л. М. Навички усної та писемної ділової комунікації як важлива складова професійної діяльності фахівця / Л. М. Приблуда // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. – 2022. – Вип. 89. – С. 177-181

Зібрання