Реалізація симплекс - методу для розв’язання економічних задач оптимізації задач оптимізації з допомогою Microsoft Excel

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним із головних методів лінійного програмування є симплекс-метод. Запропоновано покрокову реалізацію цього методу при розв’язанні економічних задач оптимізації засобами MS Excel. One of the main methods of linear programming is a simplex. In the article incremental realization of this method is offered at the decision of economic tasks of optimization facilities MS Excel.

Опис

Ключові слова

лінійне програмування, економічні задачі, симплекс-метод, linear programming, economic tasks, simplex-method, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Листопад, В. В. Реалізація симплекс - методу для розв’язання економічних задач оптимізації задач оптимізації з допомогою Microsoft Excel / В. В. Листопад // Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – Випуск 19. – С. 211-215.

Зібрання